Tường nhà Sát Thủ Si Tình
Ảnh đại diện của Sát Thủ Si Tình

Sát Thủ Si Tình

Like Đồng

Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 5000 Like.

Thông tin cá nhân
Nam
30/5/2003
21:15 - 10/04/2019
3635
8914
2316
198248
Waifu
  • Waifu Cutie Egg - id
    Cutie Egg
    Level: 1/2
    1
    Vỏ bảo vệ bé Cutie khỏi mọi thế lực tà ác. Trứng chỉ nở khi cảm nhận đc sự an toàn hoặc cảm thấy chủ nhân bị nguy hiểm.
Bình luận mới
Trả lời mới