Thông tin
  • Doujinshi

    Doujinshi

    Thể loại truỵện phóng tác, hay do fan vẽ, và không liên quan với truyện gốc. Tác giả vẽ Doujinshi thường dựa trên những nhân vật gốc để viết ra những câu chuyện theo sở thích của mình.

Danh sách truyện: Doujinshi ▼ Xếp theo: Mặc định