Thông tin
  • Chinese Dress

    Chinese Dress

    Là trang phục Xường xám hay áo dài Thượng Hải, một loại trang phục truyền thống rất phổ biến tại Trung Quốc.

Danh sách truyện: Chinese Dress ▼ Xếp theo: Mặc định