Thông tin
  • Cunnilingus

    Cunnilingus

    Hành động chạm vào cơ quan sinh dục nữ bằng lưỡi và môi để tạo ra cảm giác thỏa mãn. Hay còn gọi là liếm/bú/mút âm đạo, vét máng.

Danh sách truyện: Cunnilingus ▼ Xếp theo: Mặc định