Thông tin
  • Gothic Lolita

    Gothic Lolita

    Còn được gọi là GothLoli, một loại trang phục bắt nguồn từ Nhật Bản, nhưng dựa trên thời Victoria và Edward, phổ biến rộng rãi ở Nhật và hiện đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới.

Danh sách truyện: Gothic Lolita ▼ Xếp theo: Mặc định