Thông tin
  • Father

    Father

    Người cha. Là cha ruột hoặc chỉ là cha dượng (Cùng mẹ khác cha).

Danh sách truyện: Father ▼ Xếp theo: Mặc định