Rạng sáng nay phát hiện 1 thanh niên k ngủ đc, định xem hen cho dễ ngủ ai ngờ vớ phải truyện mình dịch xong tẩu hỏa nhập ma luôn, không biết thanh niên này còn sống hay đã vào trại r