Ảnh bìa truyện:
Tên tác giả: Erect Sawaru
Thể loại: NTR, big boobs, gangbang,...
Link xem online: https://drive.google.com/drive/folders/182glVGT_QrjcmRnnUkJEzGC5rowb9fIX?usp=sharing
Ông này vẽ ngon lắm các bác. Em cảm ơn.