Tuyển người dịch cảnh hentai visual novel
Yêu cầu bk tiếng anh hoặc tiếng nhật
Ai có nhu cầu tham gia kết bạn Facebook với mình:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023623067260