Mong có 1 bạn nào dịch giúp truyện này với lâu ko có truyện về Lolicon thèm quá, xin cảm ơn trước

Ảnh bìa truyện:


Tên tác giả: Ken

Thể loại: Lolicon, Stockings, Rape, Garter Belt, Urethra Insertion, Nun.

Link xem online: CLICK