Với tình hình hiện tại của web, và tương lai không mấy sáng lạn của web thì mình mời các bạn tham gia server Discord của mình. Trước đó, server cũ của Bỉ Ngạn đã tàn.

Server này sẽ do mình quản lý, chủ yếu để các bạn bè, người quen cũ của HenVN có chỗ nói chuyện với mình.

Server của mình cũng có hỗ trợ Nitro, những bạn nào muốn stream game này kia thì thoải mái vào đây.

Link Vào Server