Gửi bởi ndbiaw
Như chữ kí của tớ, chào cậu F nha U w U
Đi chết ik