Sao Summery bé bỏng lại đi tẩu tán yên thế lày T_T
Dạo này nó toàn game gú hông á tỷ ơi. T ~ T