Nhằm giúp tổng số Like trong tài khoản của các bạn trở nên ý nghĩa hơn nên BQT đã cập nhật thêm những Danh Hiệu này.
Ngoài để trưng bày trong bộ sưu tập Danh Hiệu ra thì bạn vẫn có thể show nó thành cấp bậc Danh Hiệu của bạn như bao Danh Hiệu khác.


Các mốc là:
Like Đồng - 5000
Like Bạc - 10.000
Like Vàng - 30.000
Like Kim Cương - 70.000
Like Ruby - 250.000
Like Thứ Nguyên - 500.000


Khi không được mọi người yêu thích:
Phẫn Nộ - ?????
Thánh Phẫn Nộ - ??????
Siêu Cuồng Phẫn Nộ - ???????