Tác Giả: Rusty Soul, Alto Seneka
Thể Loại: Big Breasts, Group, Anal, Double Penetration, Triple Penetration,
Mind Control, Series, Censored, X-ray, Supernatural

Tình Trạng: Chưa Full, Không Có Ai Dịch
Nội Dung Cốt Truyện:
Tokiwagi Saki là một cô nàng được mệnh danh là Nguyền Thực Vu Nữ (Kẻ Nuốt Chửng Lời Nguyền) - Curse Eater. Sau một thời gian dài vắng mặt, cô trở lại vai trò Nguyền Thực Vu Nữ và đi giải trừ những lời nguyền do các vị thần hỗn mang gây ra...
(Tui đọc kĩ vài lần rồi tự suy ra nội dung của nó, chứ cũng không chắc nó đúng hoàn toàn đâu)

--------------------------------------------------------------------------