FORUM / Đại Sảnh / Báo cáo
Nhắc nhở - Vi phạm
Nơi nhắc nhở, hoặc thông báo khóa tài khoản các thành viên vi phạm nội quy.
Topic báo cáo như thế nào là đúng?
Đăng bởi: Dark / 07:51 - 29/04/2019
Trả lời: MeowChan / 12:13 - 31/07/2021 StickyLock
Dùng hack lượt xem để phá truyện người khác
Đăng bởi: Kobato9x / 22:41 - 19/07/2021
Trả lời: Lily 9x / 07:26 - 20/07/2021 StickyLock
Scam ảnh cấp quyền.
Đăng bởi: Sát Thủ Si Tình / 23:01 - 05/08/2021
Trả lời: Gấu trong sáng / 00:43 - 06/08/2021
Lấy ảnh truyện của người khác để xin cấp quyền Upload?
Đăng bởi: Meir / 14:22 - 05/08/2021
Trả lời: Urushi / 17:04 - 05/08/2021 Lock
Liên quan đến sever up ảnh của hentaivn
Đăng bởi: Quire / 02:31 - 05/08/2021
Trả lời: Urushi / 10:54 - 05/08/2021 Lock
Báo cáo tv xúc phạm ng đăng topic
Đăng bởi: Dân cày NTR / 01:51 - 05/08/2021
Trả lời: Dân cày NTR / 02:09 - 05/08/2021 Lock
Tố cáo tv đăng 5 topic 1 ngày
Đăng bởi: Tệ An / 02:01 - 05/08/2021
Trả lời: Fan bảo bây bi 20 năm / 02:03 - 05/08/2021 Lock
Báo cáo tv đào topic
Đăng bởi: Dân cày NTR / 23:17 - 04/08/2021
Trả lời: Urushi / 23:23 - 04/08/2021 Lock
Báo cáo tv đào topic :v
Đăng bởi: Dân cày NTR / 17:07 - 04/08/2021
Trả lời: Dân cày NTR / 17:44 - 04/08/2021
Tố cáo tv đăng 4 topic 1 ngày
Đăng bởi: Tệ An / 22:51 - 03/08/2021
Trả lời: Nhat113 / 01:17 - 04/08/2021
Tố cáo tv đăng 4 topic 1 ngày
Đăng bởi: Tệ An / 22:45 - 03/08/2021
Trả lời: Urushi / 22:47 - 03/08/2021 Lock
Tố cáo tv đăng 4 topic 1 ngày
Đăng bởi: Dân cày NTR / 22:37 - 03/08/2021
Trả lời: Urushi / 22:42 - 03/08/2021 Lock
Báo cáo tv spam cmt
Đăng bởi: Cuồng Loli / 12:56 - 03/08/2021
Trả lời: Kay ấu dâm / 16:38 - 03/08/2021 Lock
Nhục mạ một (hai) mem và một team
Đăng bởi: Ivy / 15:07 - 02/08/2021
Trả lời: Urushi / 16:51 - 02/08/2021 Lock
Spam cmt ở rất nhiều truyện
Đăng bởi: Veliona / 19:09 - 31/07/2021
Trả lời: Urushi / 17:57 - 01/08/2021 Lock
Báo cáo tv đào topic
Đăng bởi: Dân cày NTR / 16:38 - 01/08/2021
Trả lời: MonoKuRoBoo / 17:55 - 01/08/2021 Lock
Tố cáo 3 tv là Luciizme , ≋Đ≋ă≋n≋g≋ và gwrin có hành vi đăng topic / bình luận chửi và xúc phạm nhóm và tv khác.
Đăng bởi: Dân cày NTR / 16:11 - 31/07/2021
Trả lời: DogeKhon / 12:50 - 01/08/2021 Lock
Gạ dit trẻ nhỏ
Đăng bởi: Lily 9x / 11:35 - 31/07/2021
Trả lời: Urushi / 13:29 - 31/07/2021 Lock
Đưa link trang khác
Đăng bởi: Quire / 10:24 - 31/07/2021
Trả lời: Urushi / 13:27 - 31/07/2021 Lock
Nhiều lần gửi nhiều bình luận trong một truyện, cmt kiểu cho có để nhanh có danh hiệu mới
Đăng bởi: Lily 9x / 11:30 - 31/07/2021
Trả lời: MeowChan / 12:09 - 31/07/2021 Lock

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh