FORUM / Box Truyện / Cấp Quyền Upload
Tiêu chuẩn để nhận quyền Upload truyện.
Đăng bởi: Fiaron / 16:51 - 07/06/2020
Trả lời: KT_Camellia / 03:27 - 20/07/2021 Sticky
Hướng Dẫn Nhận Quyền Upload và Cẩm Nang Edit
Đăng bởi: Bảo Bụng Bự / 21:26 - 10/09/2020
Trả lời: ❀ Tuệ An ❀ / 11:24 - 15/07/2021 Sticky
Thể loại Manhwa chính thức bị cấm
Đăng bởi: Dark / 17:52 - 14/01/2020
Trả lời: ❀ Tuệ An ❀ / 21:05 - 11/07/2021 Sticky
Hướng dẫn cách lập topic yêu cầu cấp quyền Upload truyện cho bạn
Đăng bởi: Dark / 03:14 - 02/05/2018
Trả lời: Dark / 00:28 - 22/09/2020 StickyLock
Chính thức ngừng cấp quyền cho các chủ thớt làm thể loại Yaoi
Đăng bởi: Dark / 21:46 - 01/06/2018
Trả lời: Dark / 18:01 - 11/02/2020 StickyLock
Hướng dẫn cách Upload truyện mới tại HentaiVN
Đăng bởi: Dark / 18:51 - 26/01/2017
Trả lời: NNT_Vàng / 02:19 - 06/01/2020 Sticky
Bạn muốn học cách Edit truyện?
Đăng bởi: Dark / 10:11 - 29/04/2019 StickyLock
Redraw là gì? Vì sao bạn cần phải biết Redraw?
Đăng bởi: Dark / 09:38 - 29/04/2019 StickyLock
Xin cấp quyền upload truyện
Đăng bởi: Dipphine / 16:50 - 02/08/2021
Trả lời: Fan bảo bây bi 20 năm / 02:12 - 05/08/2021
Xin cấp quyền upload truyện
Đăng bởi: Cam / 15:26 - 23/07/2021
Trả lời: Sát Thủ Si Tình / 23:00 - 04/08/2021
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: Mister Creeper / 17:12 - 04/08/2021
Trả lời: diuaity / 21:52 - 04/08/2021
Xin cấp quyền upload truyện!
Đăng bởi: TDS / 11:00 - 04/08/2021
Trả lời: Russbee / 21:20 - 04/08/2021
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: Steker / 13:47 - 04/08/2021
Trả lời: Thú Mỏ Vẹt / 21:03 - 04/08/2021
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: Baracbare1 / 15:51 - 02/08/2021
Trả lời: ✠ Monochino ✠ / 05:02 - 04/08/2021
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: concuxinxang / 20:57 - 03/08/2021
Trả lời: DucXeOm / 04:54 - 04/08/2021
xin cấp quyền upload truyện
Đăng bởi: Ngọc Lang / 16:51 - 03/08/2021
Trả lời: Tiểu Ngọc ☃ / 17:32 - 03/08/2021
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: ChauQuynh26 / 16:44 - 03/08/2021
Trả lời: CyaoCat / 17:31 - 03/08/2021
Xin Cấp Quyền Upload
Đăng bởi: KanzakiKyuuto / 22:06 - 01/08/2021
Trả lời: KanzakiKyuuto / 15:38 - 03/08/2021
Xin cấp quyền upload truyện
Đăng bởi: Sofi Frank / 23:58 - 02/08/2021
Trả lời: Sofi Frank / 13:39 - 03/08/2021
Xin cấp quyền upload truyện
Đăng bởi: laogia01 / 10:01 - 03/08/2021 Lock

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh