FORUM / Box Truyện
Truyện dịch
Nơi post các truyện được dịch sang tiếng việt và kèm link download.
Box con: Hướng dẫn
5385 bài viết
Bounty
Nơi nhờ các thành viên khác dịch/edit truyện có tính phí.
1080 bài viết
Nhờ dịch free
Nơi nhờ vả thành viên khác làm dùm truyện (Free)
1364 bài viết
Cấp Quyền Upload
Nơi cấp quyền Upload truyện cho bạn.
Quản lý box: Bảo Baby Hãy Cưới F, [BLT] Mod N Vĩ Đại, Fiaron, Coder, Bảo Bụng Bự
2312 bài viết
Hình Ảnh 18+
Nơi post các hình ảnh hentai, 18+
2118 bài viết
Hình Ảnh Thường
Nơi post các hình ảnh không phải hentai.
2414 bài viết
Truyện chữ 18+
Nơi post truyện chữ dành cho người lớn, 18+
523 bài viết
Truyện chữ
Nơi post truyện chữ dành cho mọi lứa tuổi.
922 bài viết

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh