FORUM / Box Truyện
Truyện dịch
Nơi post các truyện được dịch sang tiếng việt và kèm link download.
Quản lý box: Tiểu Bạch Hồ Ly
5456 bài viết
Hướng dẫn
Nơi học cách Edit, Redraw và Dịch truyện. Đây là box để đăng bài hướng dẫn về truyện. Đăng topic hỏi đáp/thảo luận/nhờ hỗ trợ ở đây là vi phạm nội quy!
41 bài viết
Bounty
Nơi nhờ các thành viên khác dịch/edit truyện có tính phí.
Quản lý box: Tiểu Bạch Hồ Ly
1158 bài viết
Nhờ dịch free
Nơi nhờ vả thành viên khác làm dùm truyện (Free)
1444 bài viết
Cấp Quyền Upload
Nơi cấp quyền Upload truyện cho bạn.
Quản lý box: Fiaron, [BLT] Mod N Vĩ Đại, Pantsu-kun, Tắc Uýt, DogeKhon, Thần Ornn Đập Đá, ༦Shikibara, Moeephim
2547 bài viết
Hình Ảnh 18+
Nơi post các hình ảnh hentai, 18+
2522 bài viết
Hình Ảnh Thường
Nơi post các hình ảnh không phải hentai.
2564 bài viết
Truyện chữ 18+
Nơi post truyện chữ dành cho người lớn, 18+
573 bài viết
Truyện chữ
Nơi post truyện chữ dành cho mọi lứa tuổi.
937 bài viết

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3.5 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Facebook | Ayame